توضیحات دوره رنگ و روغن

سرآمد و شاه بیت تکنیک‌های نقاشی و هنرهای تجسمی، زیبایی و جلوه خیره کننده، شفافیت و بعد فوق العاده و ماندگارترین مدیوم که می تواند صدها سال بر روی دیوار خودنمایی کند.

تکنیک رنگ و روغن سبک هایپر رئال حرفه‌ای‌ترین تکنیک در بین رشته‌های مختلف نقاشی بوده که علاوه بر داشتن پیش نیاز یعنی گذراندن دوره طراحی و پرداز مستلزم علاقه، صبر، دقت و پشتکار و تمرین می‌باشد.

بدلیل استفاده از رنگ مایع و روغن بزرک، نحوه ترکیب رنگ و ساختن پلان‌های مختلف رنگی برای طرح‌های مختلف کلید اساسی این تکنیک بوده که با آموزش استاد پویانژاد فقط با استفاده از 16 رنگ میلیون‌ها رنگ و پلان ساخته می‌شود و نیازی به تهیه صدها شماره رنگ و هزینه‌های بالا نمی‌باشد.

آموزش رنگ و روغن از ابتدا با زیرسازی بوم، رنگ گذاری، سایه زدن و محو کردن و بقیه موارد در طول دوره به هنرجویان عزیز آموزش داده می‌شود. در هر ترم یک تابلو آموزش داده شده و بعد از سه یا چهار ترم هنرجوهای هر کلاس بصورت گروهی تابلو دلخواه خود را انتخاب و زیر نظر استاد کار می‌کنند.

همچنین در پایان دوره هنرجویان میتوانند با شرکت در آزمون دوره ای مدرک معتبر سازمان فنی و حرفه ای کشور را دریافت نمایند که در ایران و تمام دنیا معتبر میباشد .