برنامه کلاسی طراحی و پرداز

برنامه کلاسی شعبه شهرک غرب

 • شنبه
  — / ساعت 17 تا 20
 • یکشنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / ساعت 17 تا 20
 • دوشنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / ساعت 17 تا 20
 • سه شنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / ساعت 17 تا 20
 • پنجشنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / —

شعبه شهرک غرب

 • هر جلسه
  سه ساعت
 • ظرفیت کلاس
  18 نفر
 • هزینه هر ترم
  1/750/000 تومان

شهریه ۳ ترم با تخفیف و امکان یک جلسه غیبت : 4/500/000 تومان

برنامه کلاسی شعبه رسالت

 • یکشنبه
  ساعت 10:30 تا 13 / ساعت 17 تا 19:30
 • دوشنبه
  ساعت 10:30 تا 13 / ساعت 17 تا 19:30
 • سه شنبه
  ساعت 10:30 تا 13 / ساعت 17 تا 19:30
 • چهارشنبه
  ساعت 14 تا 16:30 / ساعت 17 تا 19:30
 • پنجشنبه
  ساعت 10:30 تا 13 / ساعت 15 تا 17:30

شعبه رسالت

 • هر جلسه
  دو ساعت و نیم
 • ظرفیت کلاس
  12 نفر
 • هزینه هر ترم
  1/400/000 تومان

شهریه ۳ ترم با تخفیف و امکان یک جلسه غیبت : 3/700/000 تومان

اطلاعات دوره

 • نوع دوره
  گروهی
 • هر ترم
  4 جلسه
 • شعبه
  شهرک غرب / رسالت
 • پیشنیاز
  ندارد

توضیحات دوره آموزشی طراحی و پرداز

شروع کلاسهای نقاشی با دوره طراحی بوده و برای وارد شدن به تکنیکهای مختلف نقاشی گذراندن دوره طراحی الزامی می باشد.

طراحی به منزله الفبای نقاشی بوده و هدف این هست که هنرجو با مداد سیاه ابتدا طرح مورد نظر را بصورت کامل و بدون اشکال کشیده و سپس با استفاده از تکنیکهای مختلف سایه زدن بتواند بعد و جنسیت و بافت را نشان بدهد.

دوره طراحی از اشیا بیجان شروع شده و در ادامه چند طرح از حیوانات و سپس دست و پا و اجزا چهره و در انتها چهره کامل آموزش داده میشود. سبک کاری ما هایپر رئال به معنای حداکثر شبیه سازی نسبت به طرح اصلی میباشد.

کلاسهای هنری شروع و پایان مشخص ندارد و نمیتوان بصورت قطعی گفت که دوره طراحی چقدر طول خواهد کشید . پیشرفت هنرجوها بستگی به میزان علاقه و تمرین هر شخص داشته و چون کار تکنیکی هنری هست برای مسلط شدن هنرجویان به تکنیک آموزش داده شده عوامل مختلفی اثر گذار میباشد.