اطلاعات دوره

برنامه کلاسی شعبه رسالت

 • چهارشنبه
  ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷

شعبه رسالت

 • هر جلسه
  دو ساعت و نیم
 • ظرفیت کلاس
  4 نفر
 • هزینه هر ترم
  850 هزار تومان