آموزش طراحی و پرداز

این دوره به منزله الفبای نقاشی بوده و هدف این هست که هنرجو با مداد سیاه ابتدا طرح مورد نظر را بصورت کامل و بدون اشکال کشیده و با تکنیکهای مختلف سایه زدن بتواند بعد و جنسیت و بافت را نشان دهد

اطلاعات دوره

 • نوع دوره
  گروهی
 • هر ترم
  4 جلسه
 • هر جلسه
  دو ساعت و نیم / یک روز در هفته
 • شعبه
  شهرک غرب / رسالت
 • پیشنیاز
  ندارد
 • ظرفیت کلاس
  15 نفر
 • هزینه هر ترم
  420 هزار تومان

برنامه کلاسی شعبه شهرک غرب

 • یکشنبه
  صبح ساعت 10:30 تا 13:30 / عصر ساعت 5 تا 8
 • دوشنبه
  صبح ساعت 10:30 تا 13:30 / عصر ساعت 5 تا
 • سه شنبه
  صبح ساعت 11:30 تا 14:30 / عصر ساعت 4:30 تا 7:30
 • چهارشنبه
  صبح ساعت 10:30 تا 13:30
 • پنج شنبه
  صبح ساعت 10:30 تا 13:30

برنامه کلاسی شعبه رسالت

 • یکشنبه
  صبح ساعت 10:30 تا 13 / عصر ساعت 17 تا 19:30
 • دوشنبه
  صبح ساعت 10:30 تا 13 / عصر ساعت 17 تا 19:30
 • چهارشنبه
  ظهر ساعت 14:30 تا 17

توضیحات دوره آموزشی طراحی و پرداز

شروع کلاسهای نقاشی با دوره طراحی بوده و برای وارد شدن به تکنیکهای مختلف نقاشی گذراندن دوره طراحی الزامی می باشد.

طراحی به منزله الفبای نقاشی بوده و هدف این هست که هنرجو با مداد سیاه ابتدا طرح مورد نظر را بصورت کامل و بدون اشکال کشیده و سپس با استفاده از تکنیکهای مختلف سایه زدن بتواند بعد و جنسیت و بافت را نشان بدهد.

دوره طراحی از اشیا بیجان شروع شده و در ادامه چند طرح از حیوانات و سپس دست و پا و اجزا چهره و در انتها چهره کامل آموزش داده میشود. سبک کاری ما هایپر رئال به معنای حداکثر شبیه سازی نسبت به طرح اصلی میباشد.

کلاسهای هنری شروع و پایان مشخص ندارد و نمیتوان بصورت قطعی گفت که دوره طراحی چقدر طول خواهد کشید . پیشرفت هنرجوها بستگی به میزان علاقه و تمرین هر شخص داشته و چون کار تکنیکی هنری هست برای مسلط شدن هنرجویان به تکنیک آموزش داده شده عوامل مختلفی اثر گذار میباشد.

فهرست