آموزش طراحی و پرداز

این دوره به منزله الفبای نقاشی بوده و هدف این هست که هنرجو با مداد سیاه ابتدا طرح مورد نظر را بصورت کامل و بدون اشکال کشیده و با تکنیکهای مختلف سایه زدن بتواند بعد و جنسیت و بافت را نشان دهد

توضیحات دوره آموزشی طراحی و پرداز

شروع کلاس‌های نقاشی با دوره طراحی بوده و برای وارد شدن به تکنیک‌های مختلف نقاشی گذراندن دوره طراحی الزامی می‌باشد.

طراحی به منزله الفبای نقاشی بوده و هدف این هست که هنرجو با مداد سیاه ابتدا طرح مورد نظر را بصورت کامل و بدون اشکال کشیده و سپس با استفاده از تکنیک‌های مختلف سایه زدن بتواند بعد و جنسیت و بافت را نشان بدهد.

دوره طراحی از اشیا بی جان شروع شده و در ادامه چند طرح از حیوانات و سپس دست و پا و اجزا چهره و در انتها چهره کامل آموزش داده می‌شود. سبک کاری ما هایپر رئال به معنای حداکثر شبیه سازی نسبت به طرح اصلی می‌باشد.

کلاسهای هنری شروع و پایان مشخص ندارد و نمیتوان بصورت قطعی گفت که دوره طراحی چقدر طول خواهد کشید . پیشرفت هنرجوها بستگی به میزان علاقه و تمرین هر شخص داشته و چون کار تکنیکی هنری هست برای مسلط شدن هنرجویان به تکنیک آموزش داده شده عوامل مختلفی اثرگذار می‌باشد.

در سبک آموزشی ما که هایپررئال می‌باشد توجه به جزییات و اجرای تمام ریزه‌کاری‌ها بسیار مهم بوده و هدف حداکثر شبیه سازی نسبت به طرح اصلی می‌باشد .

در این دوره هنرجوها بعد از یادگیری اصول اولیه طراحی مانند تناسبات به سرعت وارد بخش سایه زدن و جنسیت سازی به روش پرداز می‌شوند تا بتوانند بافتهای مختلف را مانند بافت شیشه و استیل و پوست و غیره را بسیار لطیف اجرا نمایند .

این دوره با آموزش اشیا شروع و در ادامه با اجزا چهره و دست و پا به اتمام می‌رسد و هنرجوها میتوانند بعد از دوره پرداز بنا به سلیقه و علاقه شخصی خود تکنیک‌های بعدی را انتخاب نمایند.

همچنین در پایان دوره هنرجویان می‌توانند با شرکت در آزمون دوره‌ای مدرک معتبر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را دریافت نمایند که در ایران و تمام دنیا معتبر می‌باشد .